Contrato de Servicios para la Gestión parcial, docencia y desarrollo de la Escuela Municipal de Música de Vigo

  !! Expediente Publicado en Nuevo Boletín !! 22/04/2016
 Fecha Consulta Miércoles 06/04/2016
 Descripción CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN PARCIAL, DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VIGO.

PBL: Presuposto base: 789.322.- euros. (contrato exento de IVE).

 Expediente 17497-332.
 Contrato Asistencia Técnica-Estudios
 Forma de Adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedemento: Aberto.
 Importe 789.322,00 €
 Variantes Con Variantes
 Garantía Garantías provisionais: non se esixe
 Plazo Ejecución 2 anos. Prórroga: Sí, dúas prórrogas dun ano de duración cada unha.
 Clasificación no
 Organismo Concello de Vigo
 Administración LOCAL
 Publicación AYTO. VIGO. PERFIL DEL CONTRATANTE, de Fecha 06/04/2016

BO Prov Pontevedra, Nº: 68, de Fecha 11/04/2016

DO Galicia, N?: 77, de Fecha 22/04/2016, Página nº: 15169

 ?rea PONTEVEDRA, GALICIA
 Información Obtención da documentación e información: www.vigo.org (perfil do contratante), teléfono (986) 810148. Fax: (986) 226206.

Data límite para solicitar documentación: ata o día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

 Info. Presentación Rexistro Xeral do Concello de Vigo, Pza. do Rei s/n 36202 VIGO, ata as 13,30 h. do último día de prazo.
 Info. Apertura
 Web Información www.vigo.org
 Fecha Límite Presentación 15 días seguintes ó da última publicación do presente anuncio no BOP ou no DOG
 Fecha Orientativa Sábado, 07/05/2016
 Fecha Apertura se anunciará no perfil do contratante do Concello de Vigo.

 

 

VOLVER