Gestión parcial, desarrollo e impartición de docencia para las actividades de formación en danza, percusión tradicional, cuanto popular y danza moderna que el Ayuntamiento de Vigo programa anualmente a través de la Escuela municipal de danza (EMD).

  !! Expediente Publicado en Nuevo Boletín !! 22/04/2016
 Fecha Consulta Viernes 01/04/2016
 Descripción Gestión parcial, desarrollo e impartición de docencia para las actividades de formación en danza, percusión tradicional, cuanto popular y danza moderna que el Ayuntamiento de Vigo programa anualmente a través de la Escuela municipal de danza (EMD).

PBL: Presuposto base: 266.632,08.- euros. (contrato exento de IVE)

 Expediente 17499-332.
 Contrato Asistencia Técnica-Estudios
 Forma de Adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedemento: Abierto
 Importe 266.632,08 €
 Variantes Con Variantes
 Garantía Garantías provisionais: non se esixe
 Plazo Ejecución 2 anos. Prórroga: Sí, dúas prórrogas dun ano de duración cada unha
 Clasificación No
 Organismo Concello de Vigo
 Administración LOCAL
 Publicación AYTO. VIGO. PERFIL DEL CONTRATANTE, de Fecha 31/03/2016

BO Prov Pontevedra, N?: 68, de Fecha 11/04/2016

DO Galicia, N?: 77, de Fecha 22/04/2016

 ?rea PONTEVEDRA, GALICIA
 Información Obtención da documentación e información: www.vigo.org (perfil do contratante), teléfono (986) 810148. Fax: (986) 226206.

Data límite para solicitar documentación: ata o día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

 Info. Presentación Rexistro Xeral do Concello de Vigo, Pza. do Rei s/n 36202 VIGO, ata as 13,30 h. do último día de prazo
 Info. Apertura
 Web Información www.vigo.org
 Fecha Límite Presentación prazo rematará ós 15 días seguintes ó da última publicación do presente anuncio no BOP ou no DOG.
 Fecha Orientativa Sábado, 07/05/2016
 Fecha Apertura se anunciará no perfil do contratante do Concello de Vigo
VOLVER